Tenisová škola 2016-2017

I v tomto školním roce jsme pro Vás připravili tenisovou školu.

Školní rok (1.9.2016 – 30.6.2017)

- začne platit stálý rozvrh, jako tomu bylo v minulé sezóně včetně všech prázdnin a svátků; rozdělení bude do skupin po 4 dětech; platby se budou uskutečňovat za barem vždy do 10. dne v daném měsíci; za 1 hodinu týdně je cena za měsíc září 500 Kč, říjen – duben 700 Kč, květen a červen 500 Kč

- za zameškané hodiny nemají děti nárok na vrácení peněz, pouze za řádně omluvené hodiny (alespoň 24 hodin předem) bude v mezích možností dítě zařazeno do jiné skupiny v náhradním termínu (avšak pouze v hodinách pravidelného rozvrhu proti absenci jiného dítěte); vypisováním dodatečných hodin by narůstaly náklady, s kterými se v kalkulaci měsíčních plateb nepočítá; dodatečné hodiny se uskuteční pouze v případě zrušené hodiny z důvodu počasí; zameškané hodiny ve školním roce nelze nahrazovat o prázdninách, kde platí jiný platební a provozní režim

Letní prázdniny (1.7. – 31.8.2017)

- přihlášky na tréninky se rezervují za barem; každý den od pondělí do pátku budou probíhat tréninky ve skupinách po 3-4 dětech; podle přihlášek budou děti rozděleny do skupin s ohledem na věk a fyzické dispozice; platba probíhá jednotlivě po každé hodině; cena za 1 hodinu ve skupině 3-4 dětí je 100 Kč