Tenisová škola 2017-2018

I v tomto školním roce jsme pro Vás připravili tenisovou školu.

Školní rok (1. 9. 2017 – 30. 6. 2018)

- začne platit stálý rozvrh, jako tomu bylo v minulé sezóně včetně všech prázdnin a svátků; rozdělení bude do skupin po 4 dětech; platby se budou uskutečňovat za barem: září - leden 3 500 Kč (platba do 30. 9. 2017) a únor - červen 3 500 Kč (platba do 15. 2. 2018). Cena je uvedena za 1 hod/týdně v daném obbdobí.

- možnost individuálních hodin s trenérem: cena 250 Kč/hod + kurt

- za zameškané hodiny nemají děti nárok na vrácení peněz, pouze za řádně omluvené hodiny (alespoň 24 hodin předem) bude v mezích možností dítě zařazeno do jiné skupiny v náhradním termínu (avšak pouze v hodinách pravidelného rozvrhu proti absenci jiného dítěte); vypisováním dodatečných hodin by narůstaly náklady, s kterými se v kalkulaci měsíčních plateb nepočítá; dodatečné hodiny se uskuteční pouze v případě zrušené hodiny z důvodu počasí; zameškané hodiny ve školním roce nelze nahrazovat o prázdninách, kde platí jiný platební a provozní režim

Letní prázdniny (1. 7. – 31. 8. 2018)

- přihlášky na tréninky se rezervují za barem; každý den od pondělí do pátku budou probíhat tréninky ve skupinách po 3-4 dětech; podle přihlášek budou děti rozděleny do skupin s ohledem na věk a fyzické dispozice; platba probíhá jednotlivě po každé hodině; cena za 1 hodinu ve skupině 3-4 dětí je 100 Kč