Nábor do tenisové školy 2021 - 2022

I od září 2021 jsme pro Vás připravili tenisovou školu.

I ve školním roce 2020-2021 jsme pro Vás připravili tenisovou školu.

Školní rok (6. 9. 2021 – 30. 6. 2022)

- začne platit stálý rozvrh, jako tomu bylo v minulé sezóně včetně všech prázdnin a svátků, rozdělení bude do skupin po 4 dětech

- platby se budou uskutečňovat za barem: září - leden 3 800 Kč (platba do 30. 9. 2021) a únor - červen 3 800 Kč (platba do 15. 2. 2022). Cena je uvedena za 1 hod/týdně v daném obbdobí.

- možnost individuálních hodin s trenérem: cena 350 Kč/hod + kurt

- za zameškané hodiny nemají děti nárok na vrácení peněz, pouze za řádně omluvené hodiny (alespoň 24 hodin předem) bude v mezích možností dítě zařazeno do jiné skupiny v náhradním termínu (avšak pouze v hodinách pravidelného rozvrhu proti absenci jiného dítěte); vypisováním dodatečných hodin by narůstaly náklady, s kterými se v kalkulaci měsíčních plateb nepočítá; dodatečné hodiny se uskuteční pouze v případě zrušené hodiny z důvodu počasí; zameškané hodiny ve školním roce nelze nahrazovat o prázdninách, kde platí jiný platební a provozní režim

Letní prázdniny (1. 7. – 31. 8. 2022)

- možnost individuálních hodin s trenérem: cena 350 Kč/hod + kurt